Geçici Görevlendirme Formu

Geçici görevlendirme formu ya da personel geçici görevlendirme formu, herhangi bir işyerinde çalışanın başka bir yerde görevlendirildiğini gösteren formdur. Burada dikkat edilmesi gereken husus geçici olarak görevlendirilen personelin rızasının imza karşılığında kayıt altına alınasıdır.

Neler Olmalı

Bu formda, formun hazırlanma tarihi, görevlendirmeyi yapan işyerinin bilgileri, görevlendirmeyi yapan işyerini yetkilisinin adı soyadı görevi ve imzası,  görevlendirilecek personelin nerede hangi zamanlar arasında görevlendirileceği, geçici olarak görevlendirilen personelin adı soyadı tc kimlik numarası ve rızasını gösteren imzası mutlaka bulunmalıdır.