Eğitimi Ölçme ve Değerlendirme Formu

Eğitimi ölçme ve değerlendirme formu, eğitim alan kişinin eğitimimin sonunda eğitimle etkileşimini ölçmek için kullanılan bir formdur. Diğer bir deyişle eğitim sonunda eğitim alanın yeterliliğini ölçmeye yarayan bir formdur.

Neler Olmalı

Eğer kullanacağınız eğitimi ölçme ve değerlendirme formu iş sağlığı ve güvenliği kapsamında kullanılacak bir formsa Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte bahsedilen konuları içermesine dikkat edilmelidir. Formda en azından; eğitime katılanın adı soyadı, tc kimlik numarası, firması, görevi ve imzası, formun hangi eğitime dair hazırlandığı, eğitimin tarihi, eğitimle alakalı sorular ve son olarak eğitimcinin sorular ışığında eğitim alanın değerlendirdiği bir alan mutlaka olmalıdır.