Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Formu

Genel iş sağlığı ve güvenliği talimatı, herhangi bir işyerinde çalışanlara genel iş sağlığı ve güvenliği talimatlarının imzalatılarak tebliğ edildiği bir formdur. Bu form genel olarak hazırlanmıştır. İşyerilerine özel talimat içeren formlar hazırlanabilir.

Neler Olmalı

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx