blank

Eğitim Katılım Tutanağı Formu

Eğitim katılım tutanağı, herhangi bir konulu eğitimde, eğitimci ve katılımcıların kimliklerinin tutanak altına alınarak tutulan bir formdur.

Neler Olmalı

Eğer kullanacağınız eğitim katılım tutanağı iş sağlığı ve güvenliği kapsamında kullanılacak bir formsa Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte bahsedilen maddeleri içermesine dikkat edilmelidir. Eğer kısaca belirtecek olursak; Eğitimin konusu, süresi, nerede yapıldığı, yüzyüze mi yoksa uzaktan eğitim şeklinde mi yapıldığı, eğiticinin adı soyadı, unvanı, varsa yetki belge numaraları ve imzası, katılımcıların adı soyadı, tc kimlik numaraları, firma ve görevleri, imzaları mutlaka olmalıdır.

YÜKSEKTE ÇALIŞMA