İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantı Tutanağı Formu

Bu form yönetmelik gereği belirli süreler içerisinde toplanması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun toplantılarda gündemi ve alınan kararları, sorumluları ve termin sürelerini tutanak altına alması için hazırlanmış bir formdur.

Neler Olmalı

Formun başında toplantının tarihi, yeri, saati, toplantı numarası ve toplantı başkanının adı soyadı ve imzası yer alabilir.

Formun devamında toplantıya katılan kişilerin kayıt altına alınabilmesi için katılanlar listesi oluşturulmalı ve katılanın görevi ve imzasının bulunacağı sütun olmalıdır.

Formda gündem görüşülen konular kısmında belirtilebilir. Formun sonunda sonuç kısmına alınan kararlar, kararları uygulamada kimin sorumlu olacağı ve termin süreleri olmalıdır.