İşkur Tespit ve Öneri Defteri Onay Dilekçesi

İşkur tespit ve öneri defteri onay dilekçesi, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin işyeri ziyaretleri sonrası işverene önerilerini tebliğ etmesi için kullandığı iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tespit ve öneri defterinin İşkur tarafından onaylanması için kullanılan bir dilekçedir. İşkur’a bu dilekçe ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tespit ve öneri defteri ile beraber başvurulduğunda İşkur tarafından ücretsiz olarak onaylanmaktadır.

Neler Olmalı

Öncelikle dilekçenin başında hangi il ya da ilçede ki İşkur’a başvurulacaksa kuruma hitaben başlık atılmalı. Sonrasında dilekçenin açıklanma kısmında işyerinin SGK sicil numarası ve resmi unvanı yazılı olmalı. Ayrıca defterin sayfa sayısı ve kaç otokopili olduğu da yazılmalıdır. Yazının son kısmında ise işveren ya da işveren vekilinin adı soyadı, imzası ve firmanın kaşesiyle keşide edilmelidir.